28.09.2017

28.09.2017 19:04

V pondělí 2.10. jdeme na 10 hod. na autorské čtení knihy Pavla Čecha "Dobrodružství pavouka Čendy" do Loutkového divadla v Přerově. Vstupné 40 Kč zaplatím z třídního fondu. Volná hodina se o něco posune, konec vyučování se nemění(ve 13.25). Kluci - hokejisti se na trénink stihnou vrátit, ale na oběd si asi zajdou až po tréninku nebo jim ho bude potřeba vyzvednou do jídlonosičů. 

Sčítání s přechodem přes 10:

Přičítání k 9

Přičítání k 8

Přičítání k 7

Přičítání k 6

Přičítání k 5

Zpět