Probírané učivo pro naše marody

                             

Pokud se děti budou v době nemoci cítit lépe, můžete s nimi něco z právě probíraného učiva udělat, aby toho neměly hodně na dohánění.

Učivo budu psát, jen pokud někdo z dětí chybí. Děkuji za pochopení!

30.5.:          V ČJ učebnici jsme na str.90-91, PS jsme dokončili.

                   V M-PS - jsme dobrali všechno učivo a děláme geometrii str.78.

                   V Čítance  jsme na str.142-143.

 

28.5.:          V ČJ učebnici jsme na str.90, v  PS - 2.díl jsme dokončili.

                   V M-PS - 2.díl jsme na str.66, v geometrii na str.78.

                   V Čítance  jsme na str.142-143.

 

22.5.:          V ČJ učebnici jsme na str.89, v  PS - 2.díl jsme na str.34. 

                   V M-PS - 2.díl jsme dokončili str.63.

                   V Čítance  jsme na str.138-139.

 

17.5.:          V ČJ učebnici jsme na str.88, v  PS - 2.díl jsme na str.33. 

                   V M-PS - 2.díl jsme dokončili str.61.

                   V Čítance  jsme na str.134-136.

 

7.5.:          V ČJ učebnici jsme na str.85 dělali cv.2 do sešitu-stačí si zkusit ústně, v  PS - 2.díl jsme na str.29. 

                 V M-PS - 2.díl jsme dokončili str.57.

                 V Čítance  jsme na str.129-131.

 

4.5.:          V ČJ učebnici jsme na str.84, v  PS - 2.díl jsme na str.28. 

                 V M-PS - 2.díl jsme na str.57.

                 V Čítance  jsme na str.128.

 

2.5.:          V ČJ učebnici jsme na str.83 - postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl jsme na str.27. 

                 V M-PS - 2.díl jsme na str.54-55.

                 V ČJS jsme na str. 46-49. 

                 V Čítance  jsme na str.128.

 

30.4.:        Opakovali jsme a procvičovali, děti mají za domácí úkol trénovat násobilku 2 a 3 a číst vlastní knížku.

 

25.4.:        V ČJ učebnici jsme na str.82 - postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl jsme na str.27. 

                 V M PS - 2.díl jsme na str.52.

                 V ČJS jsme na str. 46-49. 

                 V Čítance  jsme na str.124.

 

20.4.:        V ČJ učebnici jsme na str.81 - postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl jsme na str.26. 

                 V M PS - 2.díl jsme na str.50.

                 V ČJS jsme na str. 45. 

                 V Čítance  jsme na str.123.

 

17.4.:        V ČJ učebnici jsme na str.79 - postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl jsme na str.24. 

                 V M PS - 2.díl jsme na str.47+ geometrie str.71 

                 V Čítance  jsme na str.121.

 

16.4.:        V ČJ učebnici jsme na str.79 - postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl jsme na str.23 a v rámci opakování jsme udělali str.43.

                 V M PS - 2.díl jsme na str.47. 

                 V Čítance  jsme na str.120.

 

13.4.:        V ČJ učebnici jsme na str.76 - postupně děláme jednotlivá cvičení, začali jsme probírat slovní druhy(str.78), v  PS - 2.díl jsme na str.23 a v rámci opakování jsme udělali str.42.

                 V M PS - 2.díl jsme na str.45. 

                 V Čítance  jsme na str.116-117.

 

11.4.:         V ČJ učebnici jsme na str.76 - postupně děláme jednotlivá cvičení, začali jsme probírat slovní druhy(str.78), v  PS - 2.díl jsme na str.23.

                 V M PS - 2.díl jsme na str.42-43. 

                 V Čítance  jsme na str.114-115.

 

10.4.:         V ČJ učebnici jsme na str.76 - postupně děláme jednotlivá cvičení, začali jsme probírat slovní druhy(str.78), v  PS - 2.díl jsme na str.21 a máme hotovou i str.40 a 41.

                 V M PS - 2.díl jsme na str.40-násobilka 2. 

                 V Čítance  jsme na str.114-115.

 

3.4.:          V ČJ učebnici jsme na str.75 - postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl jsme prozatím přeskočili učivo Slovní druhy a jsme na str.37, 38.

                 V M PS - 2.díl jsme na str.35-začali jsme nácvik na násobení a str.33 mají děti jako postupný úkol do pátku 6.4.

                 V Čítance  jsme na str.105 + str.110-111(Velikonoce), v Písance jsme na str.13 a přeskakujeme, máme hotovou i str.15,17

 

28.3.:        V ČJ učebnici jsme na str.74 - postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl jsme zatím zastavili(slovní druhy ještě nebereme)

                 V M PS - 2.díl jsme došli k násobení a prozatím zastavili, opakujeme sčítání a odčítání do 100 i s přechodem desíti-děti už by měly ovládat

                 

21.3.:        V ČJ učebnici jsme na str.72 - postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl jsme zatím zastavili(slovní druhy ještě nebereme)

                 V M PS - 2.díl jsme na str.26, v Matematických minutovkách jsme na str.3

                 V Čítance  jsme na str.100-101

 

19.3.:        V ČJ učebnici jsme na str.71-postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl, jsme dokončili str.13 

                 V M PS - 2.díl jsme na str.24, v Matematických minutovkách jsme na str.3

                 V Čítance  jsme na str.97-99

 

15.3.:        V ČJ učebnici jsme na str.71-postupně děláme jednotlivá cvičení, v  PS - 2.díl, jsme na str.13 

                 V M PS - 2.díl jsme na str.23, v Matematických minutovkách jsme na str.3

                 V Čítance  jsme na str.96

                 V ČJS jsme na str.34,35

 

7.3.:          V ČJ učebnici jsme na str.65 a postupně doděláváme jednotlivá cvičení i z předchozích stran, v  PS - 2.díl, jsme na str.9 a udělanou máme i str.14-19

                 V M PS - 2.díl jsme na str.17, str.18, cv.2

                 V Čítance  jsme na str.90-91

 

6.3.:          V ČJ učebnici jsme na str.65 a postupně doděláváme jednotlivá cvičení i z předchozích stran, v  PS - 2.díl, jsme na str.9 a udělanou máme i str.14-18

                 V M PS - 2.díl jsme na str.17

                 V Čítance čteme: Kocourek Modroočko

 

2.3.:          V ČJ učebnici jsme na str.65, v  PS - 2.díl, jsme na str.8 a udělanou máme i str.14, 15 a 16

                 V M PS - 2.díl, str.16

                 V Čítance jsme na str.87

 

27.2.:        V ČJ učebnici jsme na str.65, v  PS - 2.díl, jsme na str.6 a udělanou máme i str.14, 15 a 16

                 V M PS - 2.díl, str.14

                 V Čítance jsme na str.86

 

22.2.:        V ČJ učebnici jsme na str.64, v  PS - 2.díl, jsme došli na str.5 a přeskočili na učivo:bě, pě, vě a mě na str.15

                 V M PS - 2.díl, str.11

                 V Čítance jsme na str.82-84, 85.

 

20.2.:        V ČJ učebnici jsme na str.63, v  PS - 2.díl, jsme došli na str.5 a přeskočili na učivo:dě, tě, ně na str.14

                 V M PS - 2.díl, str.9

                 V Čítance jsme na str.82-84.

 

8.2.:        V ČJ učebnici jsme na str.62, začali jsme PS - 2.díl, jsme na str.5

               Začali jsme PS - 2.díl, str.5,6

               V Čítance jsme na str.79-81.

 

6.2.:        V ČJ učebnici jsme na str.62, začali jsme PS - 2.díl.

               Začali jsme PS - 2.díl, str.4,5

               V Čítance jsme na str.79-81.

 

5.2.:        V ČJ učebnici jsme došli na str.62, PS - 1.díl jsme dokončili.

               M-PS 1.díl jsme dokončili.

               V Čítance jsme na str.78.

 

29.1.:      V ČJ učebnici jsme došli na str.61, v PS jsme na str.51(cv.1,2 na str.52 mají děti za D.Ú.).

               V M-PS jsme v geometrii na str.86.

               V Čítance jsme na str.77.

 

24.1.:      V ČJ učebnici jsme došli na str.60, v PS jsme na str.48.

               V M-PS jsme na str.76.

               V Čítance jsme na str.73, v Písance jsme na str.35

              

23.1.:      V ČJ učebnici jsme došli na str.60, v PS jsme na str.47.

               V M-PS jsme na str.75.

               V Čítance jsme na str.73, v Písance jsme na str.35

               V ČJS jsme na str.27-29.

 

19.1.:      V ČJ učebnici jsme došli na str.59, v PS jsme začali měkké souhlásky.

               V M-PS jsme na str.74.

               V Čítance jsme na str.71, v Písance jsme na str.33

               V ČJS jsme na str.26-28

 

10.1.:      V ČJ učebnici jsme došli na str.56, v PS jsme zastavili na konci tvrdých souhlásek.

               V M-PS jsme na str.71.

               V Čítance jsme na str.66-68, v Písance jsme na str.32

               V ČJS jsme na str.26-28

 

 5.1.:       V ČJ učebnici jsme došli na str.53, v PS jsme na str.46.

               V M-PS jsme na str.69 a v geometrii na str.84.

               V Čítance jsme na str.65, v Písance jsme na str.30

               V ČJS jsme na str.26