Rozvrh hodin:

   
  1 2 3 4 5 6
  7,55-8,40 8,50-9,35 9,55-10,40 10,50-11,35 11,45-12,30 12,40-13,25
pondělí            
úterý            
středa            
čtvrtek            
pátek            

Vysvětlivky:
Do ČJ(český jazyk) děti nosí učebnici ČJ, pracovní sešit do ČJ + sešity.
Do M(matematika) děti nosí Matematiku-pracovní sešit + sešity.
Do ČJS(člověk a jeho svět=prvouka) si děti nosí Člověk a jeho svět-učebnici + sešit.
Do TV(tělesná výchova) mají děti úbor ve škole.
Do VV(výtvarná výchova) a PČ(pracovní činnosti) mají děti potřeby ve škole.
Do HV(hudební výchova) nosí učebnici HV.