03.10.2016

03.10.2016 18:00

Důležité informace k organizaci kroužků:

Částku 100 Kč za libovolné množství kroužků ve šk.roce 2016/2017 nosí děti mně.

Jednotliví vyučující kroužků si děti obejdou a do deníčků jim vlepí informace. Před každým kroužkem si vyučující prvňáčky vyzvednou ve ŠD.

Kroužek zaměřený na logopedii "Hrátky s kočičkou Micinkou" začíná zítra 4.10., p.uč.Štukavcová si děti vyzvedne v 7 hod. ve ŠD.

Můj kroužek "Výtvarné činnosti" začíná příští týden v úterý 11.10., ve 13 hod. si děti vyzvednu ve ŠD.

 

Důležité informace k nácviku čtení:
 

Pravidelný každodenní nácvik čtení doma je opravdu důležitý. Věnujte čtení 10 minut denně, i to stačí! Čtěte s dětmi řádky písmen a slabik.

Dalších deset minut denně věnujte alespoň třikrát v týdnu skládání písmen a slabik do lišty podle vašeho diktátu.

 

Jaké jsou etapy při nácviku čtení?

1.   dokonalá znalost probraných písmen dítě by si mělo písmena automaticky bez delšího váhání vybavovat

2.   spojování písmen do slabik

3.   spojování slabik do slov, vázané slabikování

4.   vázané slabikování přechází k plynulému čtení

Všechny kroky na sebe navazují a není možné některou z etap přeskočit ani uspěchat. Např. pokud dítě nezvládá číst slabiku jako celek, je nutné zaměřit pozornost na znalost písmen, potom znovu procvičujeme čtení slabiky jako celku.

 

Nácvik čtení slabik:

·         první hlásku ve slabice „podržíme“ v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku

·         důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého                 šeptání si jednotlivých písmen

·         pozor na délky slabik – ze začátku přeháníme

·         spojujeme slabiky s obrázkem (počáteční slabiky)

·         využijte i procvičování on-line, bezva na trénink postřehování slabik i slov je                                       

 

          stránka https://www.naucsecist.cz

 

Zpět