02.11.2016

02.11.2016 12:09

Děti mají v deníčku vložené informace, týkající se legislativních změn a naší spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Přerově. Prosím, pročtěte si je a vyplněné pošlete zpět po dětech. Moc děkuji! 

Zpět