02.05.2018

02.05.2018 13:26

Připomínám! Do 6.5. je potřeba odevzdat 2 doklady: posudek o zdravotní způsobilosti-originál, ne kopii!!(po skončení ŠvP originál vrátím) a bezpečnostní pokyny, vše podepsané(popř. i potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu s tím, že mi u odjezdu kývnete, zda platí). Tiskopisy jste dostali na třídních schůzkách. Děkuji moc za spolupráci.

Zpět